+90 549 608 00 70
+90 212 608 00 70
Merdiven Asansörü Blogu

Rüyada Merdiven Görmek

rüyada merdiven görmek

Rüyada merdiven görmek ile alakalı tabirler aşağıda kaynaklara göre sıralanarak yer almaktadır.

Kaynak: Diyanet:

Bir kimsenin rüyasında toprak veya kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayra ve iyiliğe nail olacağına, eline helalinden rızık geçeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kireç ve tuğladan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında taştan yapılmış bir merdivenden çıktığını görmesin kimsenin katı kalpli birisi olduğuna yorumlanır. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda uzun bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; büyük bir mevkiye sahip olacağınıza, rüyanızda bir merdivenden indiğinizi görmeniz; eğer memur veya işçi iseniz; işinize son verileceğine, eğer halktan birisi iseniz; itibarınızın sarsılacağına işaret eder. Rüyanızda bir merdivenden inerken ayağınızın kayıp düştüğünüzü görmeniz; yerinizden olacağınııza, rüyanızda merdivenden düşerken kendinizi toparlayıp ve bir yere tutunarak kalktığınızı görmeniz; eğer işinizden çıkarılmış iseniz, yeniden işe alınacağınıza delaletle tabir olunur. Câbiru’l-Mağribînin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir merdivenden tekrar tekrar inip çıktığını görmesi; o kimsenin halkın işlerinde çalıştığına ve halkın o kimseden fayda gördüğüne işaret eder. Bir kimsenin rüyasında geniş ve güzel bir merdivenden çıktığını görmesi; o kimsenin hayır işlerine ilgi gösterdiğine, dolayısıyla halkın duasını aldığına, bir kimsenin rüyasında bir başkasının elinden tutarak bir merdivenden çıkardığını görmesi; o kimsenin bir başkasının vasıtasıyla rütbe ve makam sahibi olacağına delaletle tabir olunur. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyanızda bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kuvvet ve kudret sahibi olacağınıza, dîninizin kuvvet bulacağına, rüyanızda uzun ve geniş bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; yüksek bir makama geleceğinize ve çok büyük insanlarla arkadaş olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda eski bir merdivenden çıktığınızı görmeniz; kazanacağınıza ve kazancınızın faydasını göreceğinize, rüyanızda bir merdivenden düştüğünüzü görmeniz; dini yönden fesada uğrayacağınıza, rüyanızda eski bir merdivenden aksayarak adım adım indiğinizi görmeniz; ticarî işlerinizde durgunluk olduğuna işaret eder. Rüyanızda bir ağaç merdivenden çıkarken merdivenin basamaklarının kırıldığını görmeniz; düşmanlarınıza yenileceğinize, rüyanızda bir merdiven bulup onurla bildiğiniz bir yere indiğinizi görmeniz keder ve sıkıntılardan kurtulacağınıza delalet eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Rüyada merdiven görülmesi; dünya ve âhirette derece almanın ve itibar kazanmanın bir anahtarıdır.

—–

Kaynak: İhya:

Dini emirleri yerine getiren kimse için düşmanlara galip gelmeye, fasıklar için inanç zayıflığına ve günaha;

Merdivenden çıkmak hayır ve kurtuluşa, itibar ve şerefe, makam ve mevkiye, rızık ve nimete;

Merdivenden inmek ise üzüntü ve kedere, makam ve mevki kaybına, itibardan düşmeye,

Merdivenden düşmek makam ve görevini kaybetmeye,

Merdivenden düşmek üzere iken tutunarak kurtulmak itibar iadesine, göreve geri dönmeye,

Merdiveni bir inip bir çıkmak halk için yararlı işler yapmaya ve bundan kendisinin de istifade etmesine,

Hastanın merdivenin üst basamağına kadar çıktığını görmesi vefat etmesine,

Merdivenden malum bir yere inmek korku ve sıkıntıdan kurtulmaya,

Bir iş maksadı ile merdivenden inmek hayır ve başarıya, esenlik ve mutluluğa,

Merdiven aradığını ve bulduğunu görmek arzusunun yerine gelmesine,

Merdivenin birinci basamağı namaza, ikincisi oruca, üçüncüsü zekata, dördüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı cihada, yedincisi Kur’an okumaya,

Merdiven basamakları iş ve meslekte yükselme sebeplerine, bir amaca ulaşmak için başvurulan vesilelere,

Yolculukta konaklanan yerlere, bir iş yahut maksat için süre vermeye delalet eder.

—–

Kaynak: Molla Cami:

Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkata işarettir. Bazen de merdiven, işlerde selamete işarettir. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya işarettir. Bazen de merdiven görmek işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek istediği sevinin gizli tutulmasına işarettir. Bazen de merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye işarettir. Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur. Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Merdiven yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye de işarettir. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir. Çıktığı merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir. Eğer düşmanlık içerisinde ise, düşmanına galip gelir. Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa ve kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur. Ağaç merdiven, münafık bir kimsedir.Bazıları da, ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler. Merdivenden yukarı çıkmak, liderliğe bazen de şerli kimselere taşımaya işarettir.

—–

Kaynak: Nablusi:

Rüyada merdiven görmek. Rüyada görülen ağaç merdiven, yolculuktan dolayı sıkıntı ve meşakkata delalet eder. Bazen de merdiven, işlerde selamete delalet eder. Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de, kötülükten kaçındırmaya delalet eder.

Ağaç merdivenin ayakları bina içine yerleştirilmişse, bazan da bu rüya, işlerde sebat ve devama ve saklayıp gizlemek istediği şeyinin gizli tutulmasına delalet eder.

Bazan da merdiven, onu gören kimse için, kahr ve galebeye delalet eder.
Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse, hasta olur. Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse, hastalığından kurtulur.

Merdiven üzüntülü kimse için selamettir. Yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye de delalet eder. Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse, hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir. Çıktığı merdiven eski ise, ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir. Eğer düşmanlık içerisinde ise, düşmanına galip gelir.

Kendisinin bir demir merdivenden düştüğünü gören kimsenin dininde zayıflık meydana gelir ve bu halden döner. Eski bir merdivenden indiğini görse, ticareti çöküntüye uğrar. Merdiven kırılsa, halbuki, kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına mağlup olur. Bir merdiven koyarak belli bir yere çıktığını gören kimse bulunduğu gurur, korku ve helaktan kurtulur.

Ağaç merdiven, kıymeti yüksek münafık bir kimsedir. Ondan yukarı çıkmak, delil getirmektir. Bazıları da, ağaç merdivenden yukarı çıkmak, kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler.

Eğer bir insan bir söz işitmek için merdivene çıktığını görse, galibiyet ve büyüklüğe erişir. Merdivenden yukarı çıkmak, reisliğe bazan da hayırlılardan söz kapıp şerli kimselere taşımaya delalet eder.

—–

Kaynak: Seyyid Süleyman:

Toprak ve kerpiç bir merdivenden çıkmak; hayır selamet ve helal rızktır. Kireç yahut tuğla bir merdivenden çıktığını görenin, dini bozulur. Taş merdiven, kalp katılığıdır. Ağaç ve tahta merdiven; dinde zaaftır.

Kirmani demiştir ki: Uzun bir merdivenden çıktığını gören, büyük makam sahibi olur, hayra erişir. Merdivenden indiğini gören memursa, azl edilir. Halktansa, itibarını kaybeder. Merdivenden kayıp düşmek te, böyle yorumlanır. Düşerken toparlanıp kalkmak, iyidir. Rüya sahibi eski durumuna tekrar kavuşur.

Cabir’ül Mağribi’ye göre, merdivenden tekrara tekrar inip çıkan, halkın işlerini görür ve bundan fayda sağlar. Geniş ve muntazam bir merdivenden çıkmak; hayırlı büyük bir mevkie nail olmaktır.

Cafer-i Sadık şöyle diyor. Dindarlar için merdiven görmek; zaferdir. Günahkarlar için aynı rüya, iyi değildir. Merdivenden çıktığını gören; izzet (mevki ve itibar) sahibi olur, dini kuvvetlenir. Hasta bir insan merdivenin son basamağına kadar çıkarsa, vefat eder. Herhangi bir merdivenden indiğini gören; zenginse fakirleşir, karısı hastaysa vefat eder, makamını kaybeder.

Bazı tabircilere göre, üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, düşmanına yenilir. Eski bir merdivenden çıkan, ticaretinden hayır görür, düşmanına galip gelir. Eski bir merdivenden kademe kademe inmek, kesata işarettir.

Bir merdiveni yavaş yavaş çıkan, reis yahut hatip olur.

Merdiven arayıp bulmak, arzuya kavuşmaktır.

Abdulgani’ye göre merdiven, dünya ve ahirette mertebe ve ikbal ile yorumlanır. Bazen de evin hizmetkarına işaret eder.

Sağlıklı bir insanın merdivenin son basamağına kadar çıkması, dünyada mevki sahibi olmasıdır. Merdivenden ma’ruf bir yere, evine, samanlığa yahut arpa ambarına inmek; hayır ve şifadır. Merdivenden mescid, çayırlık gibi bir yere inmek; tevbeye işarettir. Ağaçtan merdiven; nifak ve riya yani bozgunculuk, ikiyüzlülük, altından merdiven; devlet ve servet, gümüş merdiven çok sayıda hizmetkarlarla yorumlanır. Sarı dökmeden merdiven; dünya malına delalettir. Toprak ve kerpiç merdiven, vali ve memur için din ve dünya kuvvetine işarettir. Tüccar için dindarlık ve ticarettir. Taş merdiven, kap katılığı ile beraber mevkie delalet eder.

Merdiven, salih (güzel, halis) amellerin de temsilcisidir. Birinci kademe namaz, ikinci oruç, üçüncü zekat, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’an kıraatidir.

Merdivenden korkunç bir yere inmek, dinde fesada delildir. Neresi olduğunu bilmediği bir yere, ya ölülerin bulunduğu bir mahale, ya çukura, ya kuyuya, ya vahşi hayvanların bulunduğu bir mekana yahutta demir atmış bir gemiye merdivenle inen, o merdivenin basamaklarını ömrüne nispet etmelidir. Çünkü indiği her basamak, kendisini ölüme yaklaştırır.

Bir yolcunun merdivenden inmesi, memleketine döneceğine işaret eder. Ama aynı rüya hasta için ölüm, zengin için zarar, fakir için, müşkülat, memur için azil veya mevki kaybıdır. Bir iş için merdiven koyup ondan inmek, şerre delalet etmez. Bir merdiven bulup onunla bilinen bir mekana inen, korku ve zulümden kurtulur. Üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, hasmına mağlup olur.

Meçhul bir merdivenin en üst basamağına kadar çıkıp orada bulunan bir odaya giren, hasta ise vefat eder ve Cennet’e vasıl olur. Hasta değilse, dünyada mertebe kazanır. Bu rüyanın yorumunda rüya sahibinin hal ve şanı dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki yorumlara ilaveten Cabir’ül Mağribi, birinin elinden tutup merdivenden çıkardığını görenin, bir zat vasıtasıyla hayra nail olacağını, makam kazanacağını söylüyor. Cafer-i Sadık ise uzun ve geniş bir merdivenden çıkanın ehilse, büyük bir makama geleceğini itibar kazanacağını beyan ediyor. “Rüya sahibi ehil değilse dini kuvvetlenir” diyor.

LiftArt
Mayıs 2020
Rüyada merdiven görmek

LiftArt Merdiven Asansörü

ALIŞVERİŞ SEPETİ 0

İstek listesi

İstek listesi

Oturum aç

Şifre Kurtarma

Şifrenizi mi kaybettiniz? Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.

Para Biriminizi Seçiniz
×